Mailing address:
Slovenský plynárenský a naftový zväz
(Slovak Gas and Oil Association)
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel., Fax: +421 2 53411853, +421 2 53411615

E-mail: spnz@sgoa.sk

IČO: 30845475
DIČ: 2020869290

Bank account: IBAN: SK04 1100 0000 0026 6745 5133
President SGOA Tomáš Malatinský
Past President SGOA Pavol Janočko
Executive Director SGOA Richard Kvasňovský
Secretariat SGOA & SPA, s.r.o. Katarína Zvadová
Editor of the SLOVGAS Journal Peter Jurkovič