Collective membership

A collective member can be any legal of physical person-businessman active in gas sector, and/or oil sector, or in sectors related with gas sector, and/or oil sector, which files with the Association duly filled application for collective membership in the Association.

Other conditions of Collective membership deals Statutes, Article 5

Statutes.pdf (301,2 kB)


List of Collective Members

AQUAGAS, spol. sr.o.
AREKO, s.r.o.
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
BMS Bojnanský, s.r.o.
Bonett Slovakia, s.r.o.
COM-therm, spol. s.r.o.
Compact-Gas, s.r.o. 
CNG Slovensko s.r.o.
CVTT
ELSTER, s.r.o.  
Emerson Process Management, s.r.o.
eustream, a.s. 
GasOil Technology a.s.
HELORO, s.r.o.
HOLKO - súkr. firma
HUTIRA Slovakia, s.r.o.
Ipesoft s.r.o.
Matematický ústav SAV
MENERT spol. s r. o. 
MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.
Montrúr, s.r.o.
NAFTA, a.s.
Obvodný banský úrad 
Poláček & Partners, s.r.o.
POZAGAS, a.s.
PPA CONTROLL, a.s.
REPROGAS s.r.o.
SEPS, a.s.
sféra, a.s.
SCHUCK Slovensko, s.r.o.
SPP - distribúcia, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenská zváračská spoločnosť
Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita Materiálovotechnologická fakulta
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stendhal, s.r.o.
STREICHER SK, a. s.
SVIDGAS, s.r.o.
t-gas, s.r.o.
Technická univerzita Košice, Faculty of  Materials, Metallurgy and Recycling
Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG
TRANSPETROL, a.s.
VŠ chem.- technologická Ústav plyn. a koksochemie
VÚSAPL, a.s.
VÚZ - PI SR
Východoslovenská energetika a.s.
YMS, a.s.
Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta