Akcie 2015

Integrovaný trh so zemným plynom - ilúzia alebo skutočnosť?
Bratislava, Austria Trend Hotel, 11.3.2015

PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, Plynárenské múzeum, 19.3.2015

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa
Žilina, hotel Holiday Inn, 23. - 24. apríl 2015

PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

Rozvoj motorového paliva CNG na Slovensku v r. 2015 -2019
budova SPP, 28. máj 2015

PREDNÁŠKY Z WORKSHOPU

Jesenná konferencia SPNZ
Vysoké Tatry, GH Bellevue, 1. október 2015

PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

Snem SPNZ
Vysoké Tatry, GH Bellevue, 2. október 2015

 
Akcie podporované SPNZ:
Spoločná energetická politika a energetická bezpečnosť Slovenska / CEEC 2015
Bratislava, Double Tree by Hilton, 22. - 24. november 2015