Akcie 2016

Akcie poriadané prostredníctvom SPA, s.r.o.:

Stredoeurópsky plynárenský kongres
Bratislava, hotel Sheraton, 26.-27. apríl 2016

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť potrubných systémov SR -
plyn, ropa
Žilina, 25. - 26. máj 2016, hotel Holiday Inn
PREDNÁŠKY

Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, 6. - 7. október 2016, GH Bellevue

PREDNÁŠKY

Význam CNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike
Bratislava, 26. október 2016, KS Dunaj, budova SPP

PREDNÁŠKY

Riadiace systémy a informačné technológie v energetike
Nitra, 3. - 4. november 2016, Agroinštitút

Z technických príčin bude konferencia presunutá na  rok 2017

 
Akcie poriadané SPNZ:
Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, marec 2016
Oficiálna oslava 160. výročia založenia plynárenstva na Slovensku
Bratislava, apríl 2016
Koncoročné stretnutie kolektívnych členov SPNZ
Bratislava, december 2016
 
Akcie podporované SPNZ (participácia SPNZ na organizácii):
ENERGOFÓRUM® 2016 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Vyhne, jún 2016
Energetická bezpečnosť a budúcnosť fosílnych palív
(v spolupráci so spoločnosťou ENAS, s.r.o.)
Praha, október 2016
Stredoeurópska energetická konferencia
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, november 2016