Akcie 2017

Akcie poriadané prostredníctvom SPA, s.r.o.:

Riadiace systémy a informačné technológie v energetike
Nitra, 14. - 15. marec 2017, Agroinštitút

Pozvánka     Prihláška

PREDNÁŠKY

Trh s plynom
Bratislava, 26.-27.4.2017, hotel Tatra

Pozvánka      Prihláška

PREDNÁŠKY

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť potrubných systémov SR -
plyn, ropa
Žilina, 24. - 25. máj 2017, hotel Holiday Inn

Pozvánka       Prihláška

PREDNÁŠKY

Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, 5. - 6. október 2017, GH Bellevue

Pozvánka        Prihláška

PREDNÁŠKY

Význam CNG a LNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike
Banská Bystrica, 19. október 2017, hotel LUX

Pozvánka   Program    Prihláška

PREDNÁŠKY

 
Akcie poriadané SPNZ:
Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, marec 2017
Koncoročné stretnutie kolektívnych členov SPNZ
Bratislava, december 2017
 
Akcie podporované SPNZ (participácia SPNZ na organizácii):
ENERGOFÓRUM® 2017 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Energetická bezpečnosť a budúcnosť fosílnych palív
(v spolupráci so spoločnosťou ENAS, s.r.o.)
Stredoeurópska energetická konferencia
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)