Akcie 2018

Akcie poriadané prostredníctvom SPA, s.r.o:

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných  systémov SR
Žilina, Holiday Inn, 6. - 7. jún 2018

POZVÁNKA        PRIHLÁŠKA

PREDNÁŠKY Z KOLOKVIA (Žilina)                  Prednášky CeoCor (AJ)

Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, GH Bellevue, 4. október 2018

POZVÁNKA       PRIHLÁŠKA

Snem SPNZ
Horný Smokovec, GH Bellevue, 5. október 2018

POZVÁNKA      PRIHLÁŠKA

 
Akcie poriadané SPNZ:
Zasadnutie celosvetového pracovného výboru pre stratégie PGC B IGU
Bratislava, 12. - 14. marec 2018
Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, 19. marca 2018
Koncoročné stretnutie kolektívnych členov SPNZ
Bratislava, 5. december 2018
 
Akcie podporované SPNZ:
Energetická bezpečnosť a budúcnosť fosílnych palív
(v spolupráci so spoločnosťou ENAS, s.r.o.)
Praha, apríl 2018

ENERGOFÓRUM® 2018 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, s.r.o.)
Tále, Hotel Partizán, 18. - 19. október 2018

Stredoeurópska energetická konferencia 2018
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, december 2018