Akcie 2018

Akcie poriadané prostredníctvom SPA, s.r.o:

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných  systémov SR
Žilina, Holiday Inn, 6. - 7. jún 2018

Zemný plyn v doprave
september 2018
Jesenná konferencia SPNZ. Snem SPNZ
Horný Smokovec, 4. - 5. október 2018
 
Akcie poriadané SPNZ:
Zasadnutie celosvetového pracovného výboru pre stratégie PGC B IGU
Bratislava, 12. - 14. marec 2018
Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, 19. marca 2018
Koncoročné stretnutie kolektívnych členov SPNZ
Bratislava, 5. december 2018
 
Akcie podporované SPNZ:
Energetická bezpečnosť a budúcnosť fosílnych palív
(v spolupráci so spoločnosťou ENAS, s.r.o.)
Praha, apríl 2018

ENERGOFÓRUM® 2018 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, s.r.o.)
Jasná pod Chopkom, november 2018

Stredoeurópska energetická konferencia 2018
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, december 2018