Akcie 2019

Akcie poriadané prostredníctvom SPA, s.r.o:

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných  systémov SR
Žilina, Holiday Inn, 22. - 23. máj 2019

POZVÁNKA             PRIHLÁŠKA

PREDNÁŠKY

Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, GH Bellevue, 26. - 27. september 2019

                                                       POZVÁNKA              PRIHLÁŠKA

                                                               PREDNÁŠKY

 
Akcie poriadané SPNZ:

Zasadnutie celosvetového pracovného výboru IGU pre Marketing&Komunikáciu
Bratislava, 11. - 13. marec 2019

Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, 19. marec 2019
Koncoročné stretnutie kolektívnych členov SPNZ
Bratislava, 4. december 2019
 
Akcie podporované SPNZ:

Trh s plynom 2019
Slovensko a stredná Európa v ústrety nízkouhlíkovej budúcnosti
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Modra - Harmónia, 27. - 28. máj 2019

ENERGOFÓRUM® 2019 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Tále, hotel Partizán, 17. - 18. október 2019

Stredoeurópska energetická konferencia 2019
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, GH River Park, 18. - 19. november 2019