Akcie 2020

Akcie poriadané prostredníctvom SPA, s.r.o:

Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, GH Bellevue, 1. - 2. október 2020       

                           
                               POZVÁNKA                    PRIHLÁŠKA                   Účastníkom bez obáv

PREDNÁŠKY

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR
Žilina, Holiday Inn, 28. - 29. október 2020

Podujatie sa z dôvodu šírenia koronavírusu Covid 19 a opatrení ÚVZ SR v tomto roku ruší a presúva sa na budúci rok v termíne od 5. do 6. mája 2021.

 
Akcie poriadané SPNZ:
Slávnostné stretnutie pri príležitosti "Dňa plynárov"
Bratislava, 19. marec 2020

Zasadnutie celosvetového pracovného výboru IGU "Storage"
Bratislava, 14. - 17. apríl 2020 

Koncoročné stretnutie kolektívnych členov SPNZ
Bratislava, december 2020
 
Akcie podporované SPNZ:

Klíma a energetika vo voľbách 2020: Ako vidia Európsky ekologický dohovor slovenskí politici?
(v spolupráci s EURACTIV Slovensko)
Bratislava, Európske informačné centrum, 3. február 2020

PRO-ENERGY FORUM
"Ako zmení Európska komisia plynárenský biznis"

(v spolupráci s Pro-Energy)
Modra - Harmónia, 20. - 21. apríl 2020

ENERGOFÓRUM® 2020 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Tále, hotel Partizán, 22. - 23. október 2020

Stredoeurópska energetická konferencia 2020
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, november 2020