Akcie 2021

Akcie poriadané SPA, s.r.o.:

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, voda
Žilina, 15. - 16. jún 2021

POZVÁNKA      -     PRIHLÁŠKA

PREDNÁŠKY

Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, 16. - 17. september 2021

    

Akcie poriadané SPNZ:

Webinár o podpore vodíkových projektov v spolupráci s NVAS
Bratislava, 25. február 2021

POZVÁNKA      -     REGISTRÁCIA

PREDNÁŠKY

Tlačová konferencia pri príležitosti 165. výročia slovenského plynárenstva
Bratislava, 19. marec 2021

Záznam z TK

Webinár o Pláne obnovy a podpore plynárenstva
Bratislava, 29. marec 2021

POZVÁNKA     -       REGISTRÁCIA

Záznam z webinára

Webinár o prechode slovenských spoločností z uhlia na zemný plyn
Bratislava, 23. apríl 2021

POZVÁNKA        -      REGISTRÁCIA

            Prednášky  -  Záznam z webinára

Webinár o podpore plynovej mobility
Bratislava, 28. máj 2021

POZVÁNKA   -   REGISTRÁCIA

Prednášky    -    Záznam z webinára

Webinár o podpore biometánu
Bratislava, jún 2021

POZVÁNKA     -     REGISTRÁCIA

Prednášky    -   Záznam z webinára

                                                                

Slávnostné stretnutie s poslancami NR SR, europoslancami a zástupcami štátnej správy pri príležitosti 165. výročia plynárenstva na Slovensku
Bratislava, október 2021
Koncoročné stretnutie členov SPNZ
Bratislava, december 2021
 
Akcie podporované SPNZ (participácia SPNZ na organizácii):
ENERGOFÓRUM® 2021 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Tále, hotel Partizán, 22. - 23. október 2021
Stredoeurópska energetická konferencia 2021
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, november 2021 
Medzinárodná konferencia Pro-Energy Con
Kurdějov, november 2021