Akcie 2021

Akcie poriadané SPA, s.r.o.:
Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, voda
Žilina, 5. - 6. máj 2021
Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, 23. - 24. september 2021

    

Akcie poriadané SPNZ:

Webinár o podpore vodíkových projektov v spolupráci s NVAS
Bratislava, 25. február 2021

POZVÁNKA      -     REGISTRÁCIA

PREDNÁŠKY

Tlačová konferencia pri príležitosti 165. výročia slovenského plynárenstva
Bratislava, 19. marec 2021
Slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa plynárov
Bratislava, 19. marec 2021
Online workshop o prechode slovenských spoločností z uhlia na zemný plyn
Bratislava, apríl 2021
Online workshop o transformácii bioplyniek na výrobu biometánu, ktorý je efektívny spôsob likvidácie BRKO
Bratislava, máj 2021
Slávnostné stretnutie s poslancami NR SR, europoslancami a zástupcami štátnej správy pri príležitosti 165. výročia plynárenstva na Slovensku
Bratislava, máj 2021
Online Workshop o podpore plynárenskej mobility
Bratislava, jún 2021
Koncoročné stretnutie členov SPNZ
Bratislava, december 2021
 
Akcie podporované SPNZ (participácia SPNZ na organizácii):
ENERGOFÓRUM® 2020 - plyn
(v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.)
Tále, hotel Partizán, 22. - 23. október 2021
Stredoeurópska energetická konferencia 2020
(v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku)
Bratislava, november 2021 
Medzinárodná konferencia Pro-Energy Con
Kurdějov, november 2021