Členstvo

Slovenský plynárenský a naftový zväz má členov:

- kolektívnych
- individuálnych
- čestných.