Čestný člen

Čestným členom zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadne významným spôsobom zaslúžila o rozvoj plynárenského alebo naftového odvetvia.

Podmienky čestného členstva upravuje Článok 6 (Čestné členstvo) Stanov SPNZ.