Kolektívne členstvo

Kolektívnym členom zväzu sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je činná v plynárenskom odvetví alebo naftovom odvetví alebo odboroch súvisiacich s plynárenským alebo naftovým odvetvím.

Kolektívne členstvo vzniká schválením prihlášky uchádzača o členstvo na rokovaní Rady SPNZ, dňom podpísania Zmluvy o kolektívnom členstve a úhradou členského príspevku.

Rada SPNZ posudzuje kritériá kolektívneho členstva a spôsob, akým sa kolektívni členovia podieľajú na činnosti zväzu.

Ďalšími podmienkami kolektivneho členstva sa zaoberá Článok 5 (Kolektívne členstvo) Stanov SPNZ.

Prihláška a dotazník kolektívneho člena na stiahnutie:

Word  Dotazník-kolektívny člen.doc (49,5 kB)
PDF
  Dotazník-kolektívny člen.pdf (275,3 kB)

word  Žiadosť-kolektívny člen .doc (34 kB)
pdf   Žiadosť-kolektívny člen.pdf (103 kB)

 
Zoznam kolektívnych členov:

AQUAGAS, spol. sr.o.
AREKO, s.r.o.
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
BMS Bojnanský, s.r.o.
Bonett Slovakia, s.r.o.
COM-therm, spol. s.r.o.
Compact-Gas, s.r.o.
CNG Slovensko s.r.o.
CVTT
ELSTER, s.r.o. 
Emerson Process Management, s.r.o.
eustream, a.s. 
GasOil Technology a.s.
HELORO, s.r.o.
HOLKO - súkr. firma
HUTIRA Slovakia, s.r.o.
Ipesoft s.r.o.
Matematický ústav SAV
MENERT spol. s r. o. 
MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.
Montrúr, s.r.o.
NAFTA a.s.
Obvodný banský úrad
Poláček & Partners, s.r.o.
POZAGAS, a.s.
PPA CONTROLL, a.s.
REPROGAS s.r.o.
SEPS, a.s.
sféra, a.s.
SCHUCK Slovensko, s.r.o.
Slovenská zváračská spoločnosť
SPP - distribúcia, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stendhal, s.r.o.
STREICHER SK, a. s.
t-gas, s.r.o.
Technická univerzita Košice, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita Košice, Fakulta BERG
TRANSPETROL, a.s.
VŠ chem.- technologická, Ústav plyn. a koksochemie
VÚSAPL, a.s.
VÚZ - PI SR
Východoslovenská energetika a.s.
YMS, a.s.
Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta