160 rokov plynárenstva na Slovensku

V roku 2016 si slovenské plynárenstvo pripomína 160. výročie od svojho vzniku.

V marci 1856 sa rozsvietilo v Bratislave 209 plynových lámp zásobovaných svietiplynom z mestskej plynárne.

Tento okamih môžeme označiť za začiatok plynárenstva na Slovensku.

Od tých čias sa slovenské plynárenstvo zmenilo na významné priemyselné a energetické odvetvie. Slovenská prepravná sieť patrí k najvýkonnejším v celej Európe a pokrytie krajiny distribučnou sieťou a podzemnými zásobníkmi radí Slovensko na druhé miesto v Európskej únii.