CEEC 2018

V Bratislave sa v dňoch 19. a 20. novembra 2018 konal ďalší ročník konferencie Central European Energy Conference. Slovenský plynárenský a naftový zväz na nej úspešne zastupovali:

- v prvý deň konferencie Ing. Ján Klepáč, MGBM, ktorý bol moderátorom panela "Regionálna infraštruktúra a bezpečnosť dodávok zemného plynu v Strednej Európe.
(v rámci tohto panela vystúpili aj zástupcovia spoločnosti Eustream Ing. Peter Pčola a Ing. Tomáš Matula).

 

 

  - Ing. Martin Hollý, člen Prezídia SPNZ druhý deň konferencie prezentoval tému "Dekarbonizácia Slovenska založená na hodnote peňazí"  v rámci panela "Klimatické ciele, dekarbonizácia a energetická bezpečnosť".