CEEC 2018

V Bratislave sa v dňoch 19. a 20. novembra 2018 konal ďalší ročník konferencie Central European Energy Conference 2018. Slovenský plynárenský a naftový zväz na nej úspešne zastupovali -

v prvý deň konferencie Ing. Ján Klepáč, MGBM, ktorý bol moderátorom panela "Regionálna infraštruktúra a bezpečnosť dodávok zemného plynu v Strednej Európe.

 Ing. Martin Hollý, člen Prezídia SPNZ druhý        deň konferencie prezentoval tému                 "Dekarbonizácia slovenska založená na hodnote peňazí"