Cena prof. Nemessányiho pre rok 2017 - vyhodnotenie

Za rok 2017 obsadili prvé miesta v súťaži „Cena prof. Nemessányiho“ títo diplomanti:

V kategórii technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve

1. cena – Ing. Dávid NAGY (Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta): „Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia“

2. cena – Ing. Peter KÖRÖSI (Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta): „Návrh konštrukcie metalhydridového zásobníka s výmenníkom tepla

3. cena – Ing. Balázs TIPCSÁK (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie): „Matematický model stanovenia spotreby energie kompresných agregátov pri preprave plynu“.

V kategórii obchod a stratégie nebola nominovaná žiadna diplomová práca.