CNG na Slovensku: stagnácia alebo rozvoj?

Dňa 27. novembra 2014 sa v Bratislave, v hoteli JUNIOR uskutoční workshop "CNG na Slovensku: stagnácia alebo rozvoj?".

Príďte a zapojte sa do otvorenej diskusie na témy:

  • Potrebuje CNG doprava zrušenie spotrebnej dane?
  • Aký je postoj Bruselu k CNG mobilite?
  • Bude vláda SR niekedy prerokovávať aj program rozvoja CNG dopravy tak, ako je to pri elektromobiloch?
  • Je už dnes možné prejsť Slovensko na CNG automobile?
  • Aký je potenciál biometánu v CNG doprave?


program workshopu                                                  prihláška

Tešíme sa na Vašu účasť!