Integrovaný trh so zemným plynom

Slovenský plynárenský a naftový zväz Vás pozýva dňa 11. marca 2015 do Bratislavy, do hotela Austria Trend na medzinárodnú konferenciu "Integrovaný trh so zemným plynom - ilúzia alebo skutočnosť?"

Na konferencii vystúpia so svojimi príspevkami renomovaní odborníci zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. V rámci diskusie a konferenčného networkingu sa budete môcť stretnúť s poslancami Národnej rady SR, zástupcami Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, energetickými analytikmi ale i obchodníkmi s energiami a operátormi distribučných sietí.

 Pozvánka s prihláškou na konferenciu

Tešíme sa na Vašu účasť!