Prednášky z Jesennej konferencie SPNZ 2018

1. BLOK
Triénium 2015 - 2018 v slovenskom a európskom plynárenstve
Tomáš MALATINSKÝ, SPNZ
Pohľad štátu na odvetvie plynárenstva, resp. energetiky
Vojtech FERENCZ, MH SR
Kam kráča svetové plynárenstvo - Svetová plynárenská konferencia 2018
Ján KLEPÁČ, SPNZ
 
2. BLOK
Zemný plyn a kvalita ovzdušia: výzvy a perspektívy
Gabriela FISCHEROVÁ, MŽP SR
CNG - príspevok zemného plynu k čistejšiemu prostrediu
Peter MOZOLÁK, Slovenský plynárenský proemysel, a.s.
Potenciál SR pre plnenie klimaticko - energetických cieľov
Martin HOLLÝ, SPP-distribúcia, a.s.
Zemný plyn vo vykurovaní podľa zimného energetického balíčka EK
Stanislav JANIŠ, Slovenský zväz výrobcov tepla
 
3. BLOK
Diverzifikácia prepravných plynovodov - súhrnná správa SG 1
Tomáš MATULA, eustream, a.s.
Efektívna prevádzka –základný predpoklad konkurencieschopnosti na trhu - suhrnná správa SG 2
Lukáš KARCH, eustream, a.s.
Ako byť naozaj environmentálne priateľský (Redukcia metánových emisií)
Vladimír POTOČNÝ, eustream, a.s.
Optimalizácia tokov plynu –skúsenosti a prínosy z využitia metód na optimalizáciu tokov plynu v NAFTA a.s.
Ladislav BARKOCI, NAFTA a.s.
Skladovacia kapacita vo svete a projekty
Vladimír LORENC, NAFTA a.s.
Storage Commercial Innovations: Shelter from the Storm
Martin MIKOLÁŠ, NAFTA,  a.s.
Hlavné nové zdroje plynu (biogas, metánové hydráty) a ich dopad na globálnu energiu
Ján KLEPÁČ, SPNZ