JK SPNZ

V rámci Jesennej konferencie Slovenského plynárenského a naftového zväzu udelila Rada SPNZ Čestné uznanie spoločnosti AREKO s. r. o., pre ktorú je rok 2019 dvadsiatym piatym rokom pôsobenia na slovenskom trhu a Antonovi Zelenajovi, ktorý oslávil životné jubileum a ktorý bol niekoľko triénií členom Rady SPNZ a aj zástupcom slovenského plynárenstva v medzinárodnom výbore IGU pre prepravu.

Ocenenia si  Anton Zelenaj a zástupcovia spoločnosti AREKO - Rudolf Košťál a Milan Raček  prevzali z rúk prezidenta SPNZ Tomáša Malatinského, výkonného riaditeľa SPNZ Richarda Kvasňovského a poradcu Prezídia Jána Klepáča.