Meranie a metrologia v plynárenstve - prednášky

Legislatíva v rámci metrológie na Slovensku
Zbyněk Schreier, ÚNMS SR
Zákony, normy a dokumenty pre firemnú metrológiu
Radovan Filo, ÚNMS
Princípy vyhodnocovania strát
Vladimír Ondro, SPP-distribúcia, a.s.
Sledovanie životného cyklu meradla
Boris Žuffa, SPP - distribúcia, a.s.
Postavenie riadiacich systémov vo firme
Dušan Dobrucký, eustream a,s.
prezentácia spol. ELSTER
Zabezpečenie nadväznosti a metrologické požiadavky na prevodníky tlaku a teploty
Anton Frič, Slovenská legálna metrológia
Ověřování plynomerú v autorizovaném metrologickém středisku GWF s.r.o. Chrudim
Jaroslav Mikan, GWF, s.r.o.
Meranie v podmienkach SPP-distribucia, a.s.
Ján Benedek, SPP-distribúcia, a.s.
Problematika měření rosných bodú v distribuční síti JMP
Jiří Mizera, Gas Lab Servis Praha 
Zabezpečenie vysokotlakového overenia plynomerov
Ján Meszároš, Stendhal, s.r.o.

Zabezpečenie nadväznosti procesného merania rosného bodu uhľovodíkov
Martin Šoltýs, Zsolt Vaszi, Tibor Veselý, eustream, a.s.

Evidencia meradiel
Ľubica Bizoňová, eustream, a.s.

Automatický odpočet meradiel pomocou GSM dataloggerov
Jakub Pahorecký, DISA
Moderné metódy merania a diagnostiky pri preprave plynu
Martin Michal, ADEN, s.r.o.
Obnova meracích tratí v Nafta, a.s.
František Novotný, Nafta,a.s.
Meracia technika v diagnostike a kalibrácii
Peter Jakubčík, TECTRA, s.r.o.