Meranie a metrológia v plynárenstve

Skúsenosti a novinky v oblasti merania a metrológie v slovenskom, ale i českom plynárenstve budú predmetom konferencie "Meranie a metrológia v plynárenstve", ktorá sa uskutoční dňa 12.novembra 2014 v Piešťanoch.

pozvánka na konferenciu                                 prihláška na konferenciu