Národná cena slovenského plynárenstva

Slovenský plynárenský a naftový zväz udelil v rámci Jesennej konferencie "Národnú cenu slovenského plynárenstva" p. Arpádovi Demkovi a p. Torsteinovi Indrebovi.

  

Arpádovi Demkovi bola udelená Národná cena slovenského plynárenstva za celoživotný podiel na rozvoji slovenského plynárenského a naftového odvetvia.

Torsteinovi Indrebovi SPNZ udelil Národnú cenu slovenského plynárenstva najmä za nadštandardnú spoluprácu so SPNZ v rámci Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU)  a za osobný podiel na posilnení pozície slovenského plynárenstva v rámci IGU.