"Nové formy využívania plynu"

Pozývame Vas na konferenciu "Nové formy využívania plynu", ktorá sa uskutoční
dňa 28. mája 2014 v Bratislave.
Program konferencie je rozdelený do troch blokov:

- bioplyn a biometán
- CNG v doprave
- kogenerácie.

 Pozvánka na konferenciu                    Prihláška na konferenciu

 

Generálni partneri konferencie:

     

   Partner konferencie: