Prednášky "Koniec bioplynu na Slovensku?"

Úvodné slová
Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Podpora obnoviteľných zdrojov energie v slovenskej energetickej legislatíve
Juraj Novák, MH SR
Rozvoj bioplynových staníc na Slovensku
Kristína Muráňová, Technický skúšobný ústav pôdohospodársky
Skúsenosti s prevádzkovaním bioplynovej stanice
Peter Bobuľa, RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Skúsenosti s bioplynom na Slovensku
Peter Hrdý, BIOTEC, s.r.o.

Koniec bioplynu na Slovensku?
Stanislav Janiš, o energetike.sk