Prednášky z Jesennej konferencie 2020

Technická sekcia - 2.10.2020

Výskumná úloha optimalizácie hydraulických častí turbokompresora v podmienkach Eustream
Miroslav GOLHA, eustream, a.s. 

Uzatvorenie odkaliska Moravany
Martin KOLLÁR, NAFTA a.s. 

Nová akvizícia v portfóliu zásobníkov Humbly Grove
Ľubomír GREIF, NAFTA a.s. 

Vodík v sieti SPP-D
Peter DEMEČ, SPP-distribúcia, a.s.
Potenciál výroby vodíka z OZE
Michal KOCŮREK, EGÚ Brno
Biometán v sieti SPP-D
Jerguš VOPÁLENSKÝ, SPP- distribúcia, a.s.
Plné využitie potenciálu biometánu
Martin SCHWARZ, EBW Solutions
Transformácia odpadového tepla na obnoviteľné teplo
Imrich DISCANTINY, Com-therm, spol. s r. o. - Ignác HAVRAN, HELORO, s.r.o.
 
Zemný plyn a kvalita ovzdušia v SR - 6.10.2020
Dekarbonizácia plynárenstva ako budúcnosť SPP
Juraj MIHAĽ, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Dekarbonizácia a kvalita ovzdušia
Marek PAÁL, SPP-distribúcia, a.s.
Jesenná konferencia SPNZ 2020
Stanislav JANIŠ, SZVT
 
Obchodná sekcia 
Dopady korony na trh s plynom v roku 2020
Michal ZÁHRADNÍK, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Distribučné služby SPP-distribúcia
Ján SÝKORA, SPP- distribúcia, a.s.
Inovatívny predaj skladovacej kapacity v sezóne 2020/21
Andrej KOČIBAL, NAFTA a.s.
Vývoj obchodovania so zemným plynom z pohľadu prepravnej siete
Michal ĽALÍK, eustream, a.s.