Prednášky z Jesennej konferencie SPNZ 2016

6.10.2016
1. blok konferencie
ÚDRŽÍ SI ZEMNÝ PLYN DOTERAJŠIE MIESTO V ENERGETICKOM MIXE?"

Podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva
Svetlana Gavorová, SIEA

Zemný plyn vo vykurovaní
Stanislav Janiš, SZVT
Perspektíva CNG a LNG. Alternatívne palivá
Tobias Jacobs, GAZPROM MGV Europe GmbH (prednášal M. Matušinec)
Zemný plyn a zdravie
Radim Šrám, Akademie věd ČR
Zemný plyn - zelené palivo ako súšasť efektívnej environmentálnej politiky
Martin Hollý, SPP-distribúcia, a.s.
2. blok konferencie
BUDOVANIE NOVEJ A VYUŽITIE JESTVUJÚCEJ PLYNÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Energetická bezpečnosť EÚ a Slovenska
Ján Petrovič, MH SR
Aktuálne výzvy v preprave zemného plynu
Rastislav Ňukovič, eustream, a.s.
Prepravné trasy na Balkáne
Kamen Manev, Bulgartransgaz

Distribúcia zemného plynu
Jan Valenta, RWE GasNet, s.r.o.

Ďalší vývoj plynárenstva na Ukrajine
Mykhailo Gonchar, Centrum globálnych štúdií "Stratégia XXI"
Veľkokapacitné skladovanie energie: súčasnosť a budúcnosť
Martin Bartošovič, NAFTA a.s.
7.10.2016
Obchodná sekcia
"TRH A OBCHODOVANIE SO ZEMNÝM PLYNOM NA SLOVENSKU"

Trh a obchodovanie so zemným plynom
Ivan Weiss, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Ovplyvňuje počasie v Ázii ceny plynu na Slovensku?
Martin Kopča, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Perspektíva vývoja trhu z pohľadu obchodníka na Slovensku
Mário Matušinec, VEMEX ENERGO s.r.o.
Skúsenosti a pohľad ZSE Energia na slovenský trh s plynom a jeho smerovanie
Pavel Moučka, ZSE Energia a.s.
"GAS ADVOCACY"
Energetická hospodárnosť budov a zemný plyn
Radovan Illith, SPP-distribúcia, a.s. (Dušan Petráš, STU)
Technicko-ekonomické aspekty WHR - technológie využitia odpadného tepla z tepelných zdrojov
Imrich Discantiny, COM-therm spol. s r. o.
Východiská pre rozvoj CNG v SR
Martin Lukáčik, SPP CNG s.r.o.
Možnosti využitia LNG na Slovensku
Peter Mozolák, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Technická sekcia
PREZENTÁCIA ČINNOSTI V PRACOVNÝCH A PROGRAMOVÝCH SKUPINÁCH
PK1 - Prieskum a ťažba - Vplyv aktuálnych cien plynu na prieskumno - ťažobné aktivity
Peter Chudík, NAFTA a.s.
PK2 - Skladovanie plynu - Nové poznatky v podzemnom uskladňovaní energie
Vladimír Lorenc, NAFTA a.s.

PK3 - Preprava plynu - 
Stredná a východná Európa: nové trendy, filozofie a výzvy v preprave zemného plynu
Tomáš Matula, eustream, a.s.

Optimalizácia prepravného systému Eustream: trvalá udržateľnosť a konkurencie schopnosť
Lukáš Karch, eustream, a.s.
Aktuálny stav rozvoja prípravy a realizáície plynovodu Poľsko - Slovensko
Vladimír Olej, eustream, a.s.
PK4 - Distribúcia plynu - Aktuálne výzvy, ktorým čelia distribútori plynu
Peter Demeč, SPP - distribúcia, a.s.
NPK11 Protikorózna ochrana - PKO - udalosti a názory
Róbert Repčík, eustream, a.s.