Prednášky z Jesennej konferencie 2019

26.9.2019
1. BLOK - Dekarbonizácia SR a národný trh pre energetiku a klímu

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do 2030
Norbert Kurilla, MŽP SR

Dekarbonizácia SR a národný plán pre energetiku a klímu
Ján Petrovič, MH SR
Národné energeticko - klimatické plány a plyn
Lívia Vašáková, Zastúpenie EK na Slovensku
Dekarbonizácia SR a národný plán pre energetiku a klímu
Martin Hollý, SPNZ
 
 II. BLOK - Úloha zemného plynu v energetickom mixe

Úloha zemného plynu z pohľadu SZVT
Stanislav Janiš, SZVT

Infraštruktúra CNG a LNG staníc na Slovensku
Martin Sádovský, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Úloha vodíka pri ozelenení plynu
Ján Weiterschűtz, Národná vodíková asociácia Slovenska
 
27.9.2019
OBCHODNÁ SEKCIA
Trh a obchodovanie so zemným plynom 
Preprava v r. 2019-20
Peter Pčola, eustream, a.s. 
Obchodovanie s distribučnou kapacitou
Marek Paál, SPP - distribúcia, a.s. 
Trh so skladovacími kapacitami 2018-20
Ladislav Barkoci, NAFTA a.s. 
Čo je nového v EÚ legislatíve?
Milan Sedláček, eustream, a.s. 
Obchodovanie s komoditami. Prekvapia nás ceny zemného plynu?
Michal Záhradník, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Prežije maloobchodný trh s plynom?
Michal Hudec, Združenie dodávateľov energií 
Zavádzanie inovácií na európskych energetických trhoch
Roman Lipnička, MET Slovakia, a.s.
Gas Advocacy v SR a EÚ
Jerguš Vopálenský, SPP - distribúcia, a.s.
 
TECHNICKÁ SEKCIA
Najnovší  vývoj a trendy v technike a technológiách plynárenského reťazca
Neobvyklé opravy a aktivity na potrubných systémoch Tranzitnej sústavy spoločnosti eustream a.s. 
Anton Zelenaj, eustream, a.s.
Kľúčové míľniky výstavby plynovodu Poľsko - Slovensko
Lukáš Karch, eustream, a.s. 
Kľúčové mílniky výstavby kompresorovej stanice KS05 Lakšárska Nová ves
Rastislav Zeleňák, eustream, a.s.
Pohľad na riadenie aktív systémom risk based maitenance. Skúsenosti a prínosy
Marek Uherčík, SPP- distribúcia, a.s. 
Je zavádzanie technologických inovácií v odvetví plynárenstva fikciou alebo nevyhnutnosťou?
Andrej Hajšel, SPP-distribúcia, a.s. 
Gas 2 Future
Roman Zavada, NAFTA a.s.
Podzemné zásobníky NAFTA Speicher v Bavorsku
Tomáš Zlatník - Juraj Papcun, NAFTA a.s. 
LNG - palivo budúcnosti - čo ukázala prax
Ján Boroň - Stanislav Mikéska, SPOLGAS SE