Prednášky z Jesennej konferencie SPNZ

9. október 2014
1. BLOK - Európske a stredoeurópske plynárenstvo - spoločne proti kríze
Ján KLEPÁČ - SPNZ
Torstein INDREBO - Mezinárodná plynárenská únia (IGU)
Ján PETROVIČ - MH SR
Andrzej SIKORA - Inštitút energetických štúdií
Vladimír ŠTĚPÁN - ENAS, s.r.o.
2. BLOK - VÝZVY PLYNÁRENSKÉHO A NAFTOVÉHO ODVETVIA NA SLOVENSKU
Jozef HOLJENČÍK - ÚRSO
Martin HOLLÝ - SPP-distribúcia, a.s.
Tomáš MAREČEK - Rastislav ŇUKOVIČ - eustream, a.s.
Štefan ŠABÍK - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (prednášal Henrich Krejčí)
Martin BARTOŠOVIČ - NAFTA a.s.
Ivan VAŠKOR - POZAGAS, a.s.
 
10. október 2014
Obchodná sekcia
Ivan WEISS - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Václav LERCH - VEMEX, s.r.o. (prednášal Mário Matušinec VEMEX Energo, s.r.o.)
Roman LIPNIČKA - Elgas, s.r.o.
Zdeněk KÁNSKÝ - ENACO, s.r.o.
Milan SEDLÁČEK - eustream, a.s.
Zlata OPÁLEKOVÁ - SPP-distribúcia, a.s.
Peter KUČERA - NAFTA a.s.
Sylvia ANGYALOVÁ - POZAGAS a.s.
Technická sekcia
Daniel HEC - MARCOGAZ
Tomáš MATULA - eustream, a.s.
Pavel BLANÁRIK - NAFTA a.s.
Ján RAJZINGER - Slovenská technická univerzita
Viera PEŤKOVÁ - eustream, a,s,
Tomáš STOPKA - Gejza KARDOS - eustream, a.s.
Pavol ŠIMKO - eustream, a.s. 
Radovan ILLITH - Ľuboš CSOVÁRI - SPP- distribúcia, a.s.
Jan VYTŘÍSAL - SEPS, a.s.