Prednášky z kolokvia Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, 2016

BLOK I. -  Strategické trendy a geopolitické aspekty

Zápas o budúcnosť zemného plynu a plynárenstva
Ján KLEPÁČ, SPNZ
Geopolitické aspekty vývoja v preprave plynu
Peter TÓTH - Tomáš MATULA, eustream, a.s.
BLOK II. -  Distribúcia plynu - súčasné trendy a moderné postupy
Provozování plynárenských zařízení podle technického stavu s vazbou na hodnocení technického stavu ocelových plynovodú s IT podporou (SW GSA/GDO)
Jiří JEŽEK, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČR
Několik příkladú praktického využití leteckého snímkování při správě a provozu potrubních sistribučních sítí
Robin RAŠÍN, TopGis, s.r.o., ČR
LNG Systém jako zdroj plynu pro ostrovní distribuci
Hana ŠŤOVÍČKOVÁ - Michal KRIST, RWE GasNet, s.r.o., ČR
Spolehlivostně a prediktivně orientovaná údržba
Ondřej PATOČKA, Bentley Systems ČR, s.r.o., ČR
Riadenie kvality odorizácie
Tomáš KLEMAN, SPP - distribúcia, a.s.
BLOK III. - Distribúcia plynu - zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky

Kontrola těsnosti
Jakub Ulbrich, Radeton, s.r.o., ČR

Hydraulické modely miestnych sietí - efektívny nástroj zvyšjúci spoľahlivú dodávku plynu koncovým odberateľom
Roman BRICHTA, SPP - distribúcia, a.s.
Vnútorná inšpekcia DN 500 a DN 300 v roku 2015
Rudolf Piaček, SPP - distribúcia, a.s.

AnticorPlast - jednoduchá a účinná protikorózna izolácia plynovodných zariadení
Pavol POZNÍK, Anticor Bohemia, s.r.o.

BLOK IV. - Preprava a skladovanie zemného plyn -zbezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 

Únava a pevnosť zvarov pri zvýšenej dynamike kompresorovej stanice NAFTA a.s.
Vladimír CHMELKO, STU -Rudolf Macánek, NAFTA a.s.

Riadenie údržby potrubných systémov v podmienkach Eustream
Vladimír POTOČNÝ, eustream, a.s. (prezentácia nie je dostupná)
Skúsenosti z výstavby filtrácie plynu pre HPS Budince, Veľké Kapušany
Pavol ŠIMKO, eustream, a.s.
Vplyv deformácie meracích clon na meranie prietoku zemného plynu
Milan MALCHO - Jozef JANDAČKA - Roman KIŠ, Žilinská univerzita
BLOK V. - História a súčasnosť protikoróznej ochrany
Vibrácie potrubných systémov kompresorových staníc
Anton ZELENAJ, eustream, a.s.
Katódová ochrana - Živly v službách korozárov
Jozef OLEJNÍK - Milan LACENA, eustream, a.s.
Praktické využití dálkových přenosú dat ze zařízení PKO v RWE DS
Tomáš DĚDINA - Jozef VLASÁK, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČR
Katódová ochrana na Slovensku - retrospektíva
Miroslav GROŠKO, SPP - distribúcia, a.s.

Elektrochemické minirepetitórium mladého korozára
Tatiana LIPTÁKOVÁ, Žilinská univerzita

Poznatky z praktického využitia potenciometra vo výkopoch na účely korózneho monitoringu oceľových plynovodov
Marek SMATANA, SPP - distribúcia, a.s.
Vnútorný náter oceľového potrubia na prepravu plynu ako výraz prevádzkovej bezpečnosti a ekonomického progresu
Jozef HARAJČÍK, H&H Unikov, s.r.o.