Prednášky z konferencie Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa 2017

24. mája 2017  
1. BLOK  
Zápas o miesto zemného plynu v energetickom mixe
Ján KLEPÁČ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
 
Nové výzvy v oblasti prepravy plynu v Európe
Tomáš MATULA, eustream, a.s.
 
Aktuálny stav prípravy a realizácie plynovodu Poľsko - Slovensko
Lukáš KARCH, Vladimír OLEJ, eustream, a.s.
 

2. BLOK

 

Výnimočné údržbárske aktivity na kompresorovej technike spoločnosti EUSTREAM
Anton ZELENAJ, eustream a.s.

 
Skúsenosti z vonkajšej inšpekcie potrubných systémov Eustream: pilotný projekt 2016
Mikuláš MANÍK, eustream, a.s.
 
Reálne možnosti kontroly plynových potrubí pomocou Guided Waves
Pavol KUČÍK, SlovCert
 
Možnosti testovania a predikcie vlastností materiálov pre potrubné systémy v centre Promatech
Ján KEPIČ, Promatech
 
Off-line inspekce - dúležitý nástroj pro investiční rozhodování
Cedrik KLIMEŠ, E.ON Distribuce, a.s.
 
Detekce vmáčklin (dentú) v potrubí plynovodú a jejich hodnocení v kombinaci s ruznymi druhmi defektú
Václav SVOBODA, PREDITEST s.r.o.
 
3. BLOK  
Korózne poškodenia katódovo chránených plynovodov
Miroslav GROŠKO, SPP-distribúcia, a.s.
 
Nové materiály na pasívnu protikoróznu ochranu podzemných oceľových objektov
Rudolf KOŠŤÁL, Areko, s.r.o.
 
Projekt ADAMOV
František HUMHAL, GasNet, s.r.o.
 
Nové technológie pro přechodné uzavírání potrubí v praxi
Lubomír ŠIMÁČEK, FASTRA a.s.
 
Bezvýkopové opravy plynovodního potrubí
Jana KŘÍŽOVÁ, ZEPRIS s.r.o.
 
Bezpečné odstránenie únikov a netesností na potrubných systémoch
Ján ĎURICKÝ, SEPS, a.s.
 
25. mája 2017  
4. BLOK  

Asset Managfement v SPP - distribúcia, a.s.
Tomáš HRUŠKA, SPP - distribúcia, a.s.

 
Kvantitatívne hodnotenie rizika plynovodov
Martin KOLLÁR, NAFTA a.s.
 
Hodnotenie stavu procesnej bezpečnosti v spoločnosti zameranej na skladovanie plynu
Tomáš DOMINIK, NAFTA a.s.
 
Informácie o RBI, pilotná aplikácia: hodnotenie stavu, vyhodnotenie z pohľadu optimalizácie údržby
Peter BRZIAK, VÚZ PI SR
 
Skúsenosti s kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou RBI na dvoch pilotných jednotkách petrochemického závodu
Intranetová verzia ropovodného informačného systému - RIS WEB
Maroš ŠTRAJÁNEK, TRANSPETROL, a.s. 
 
Indikácia potreby renovácie hydrodynamického čerpadla aplikáciou bezdemontážnej diagnostiky hydraulických parametrov
Branislav KNÍŽAT, STU Bratislava