Prednášky z konferencie Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, 2019

I. BLOK
Zápas o zemný plyn pokračuje
Ján KLEPÁČ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Projekt Eastring
Vladimír OLEJ, eustream, a.s.
Projekt Sun Storage - východiská pre skladovanie energie
Roman ZAVADA, NAFTA a.s.
Zmeny energetickej legislatívy 2018: novela zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore OZE
Miroslav DUDLÁK, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 

II.BLOK
Vonkajšia inšpekcia potrubných systémov Eustream - príbeh pokračuje
Mikuláš MANÍK, eustream, a.s.
Cezhraničná spolupráca pri vnútornej inšpekcii VTL plynovodu
Rudolf PIAČEK, SPP-distribúcia, a.s.
Vnútorná off-line inšpekcia plynovodov pomocou ultrazvukového ježka
Aleš BYNYCH, CEPS, a.s.
Prepoje a odpoje na STL a NTL plynovodoch, použitie kamery
Jozef ČEKOVSKÝ, MIVA, spol. s r. o.
 
III. BLOK
"Netradičné" údržbárske zásahy na potrubných systémoch
Anton ZELENAJ, eustream, a.s.
Údržba technologických zariadení v podmienkach TRANSPETROL a.s.
Ladislav RÉVÉSZ, TRANSPETROL, a.s.
Prípadové štúdie aplikácií dronov v plynárenskom priemysle
Ondrej SLUKA, UAVONIC s.r.o.
Optimalizácia prevádzky potrubného systému Podzemných zásobníkov zemného plynu NAFTA a.s.
Ľubomír GREIF, NAFTA a.s.
Progresívne hasiace systémy TELSTO®
Stanislav MIKESKA, DIAMOND ENERGY, s.r.o.
 
IV. BLOK
Testovacia stolica na merania hluku v spaľovacích komorách plynového generátora RB 211, Rolls Royce
Gejza KARDOS, eustream, a.s.

Výstupy z testovania alternatív k vnútornej inšpekcii
Andrej HAJŠEL, SPP-distribúcia, a.s.

Dohladateľnosť  PE rúr z dôvodu zaťaženia systematickou výrobnou chybou
František HUMHAL, GridServices, s.r.o.
Vývoj centrálnej odorizácie a diaľkového monitoringu a jej kvality na Slovensku
Ladislav TAKÁČ, SPP-distribúcia, a.s.
 
V. BLOK
Informácie o novej norme STN EN ISO 15257 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti pracovníkov v katódovej ochrane. Základy certifikačnej schémy 
Maroš MELIŠ, CASON CONSULTING, a.s.
TPP 920 04 Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodov
Milan LACENA,  eustream, a.s.
Metodika zberu, evidencie, vyhodnocovania údajov pri odkopoch púlynovodov so zameraním na ich potenciálne korózne poškodenie
Miroslav GROŠKO, SPP-distribúcia, a.s.
Tlaková bezpečnosť prevádzky potrubí s koróznou vadou
Vladimír CHMELKO, Slovenská technická univerzita
 
VI. BLOK
Prípadová štúdia: Scar Guard, Kompozitná ochrana izolovaného potrubia na riadené smerové vŕtanie, pilotná aplikácia, Žatec, august 2018
Vojtech ORT, Ortodroma s.r.o., Tomáš KRÁSA, GridServices, s.r.o.
Poškodenia plynárenských zariadení aktivitami tretích strán
Dušan TEREM, Ústav súdneho inžinierstva
Pohotovostná služba - zmeny v taktike zásahu
Marek VRBA, GridServices, s.r.o.