Prednášky z konferencie: Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa

23. apríl 2014
Úvodný príhovor a otvorenie konferencie
Ján Klepáč, SPNZ
Skúsenosti so zavádzaním mobilných pracovísk v SPP - distribúcia, a.s.
Peter Pika, SPP - distribúcia, a.s.
Využití GSM dataloggerú pro provoz a monitorování sítě
Jakub Pahorecký, DISA, s.r.o. (ČR)
Aplikace moderních přístupú k provozu a údržbě distribučních plynárenských zařízení v RWE - zavádění metodik údržby na základě technického stavu a provozních podmínek
Jiří Ježek, RWE GasNet, s.r.o. (ČR)
Skúsenosti s využívaním MMM (Metal Magnetic Memory) metódy v SPP - distribúcia, a.s.
Miroslav Žiak, SPP-distribúcia, a.s.
Nové směry v hodnocení životnosti potrubních systémú z PE 100 a PE 100 RC
Eva Nezbedová, Polymer Institute Brno (ČR)
Plasgard 410: Epoxidový nátěr vhodný i pro vlhké povrchy
Vojtěch Ort, Ortodroma, s.r.o.(ČR) 
Vizualizacepotřeb protikorózní ochrany v grafických informačních systémech a systematické názvosloví zařízení aktivní PKO
Daniel Hlinomaz, Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (ČR)

Slovensko-maďarské plynovodné prepojenie. Prechod rieky Ipeľ a štátnej hranice
Zoltán Nagy - Róbert Repčík, eustream, a.s.

Protikorózní ochranný systém Serviwrap
Vojtěch Ort, Ortodroma, s.r.o. (ČR) 

Výskum niektorých možností merania parametrov katódovej ochrany prepravných plynovodov v oblastiach s nepriaznivými vplyvmi striedavých prúdov a ich implementácia do systému ITIS
Milan Lacena, eustream, a,s. - Štefan Hudák, YMS, a.s. - Zuzana Hlaváčová, SPU 
TPG 700 05 - Dočasná plynárenská zařízení
Jiří Rubek, Český plynárenský svaz (ČR) 
Trendy v PE plynovodech - opláštěné potrubí a RC materiály
Marie Horová, Pipelife Czech s.r.o. 
Nová generácia rúr s ochranným plášťom
Bronislav Mandinec, GLYNWED, s.r.o. 
 
24. apríl 2014 
Diagnostika potrubia
Martin Paľo, TRANSPETROL, a.s. 

Technológia a výstavba plynovodov tvoria základy pre ich bezpečné využitie a prevádzku
Pawel Stańczak, PGNiG Technologie, a.s. (Poľsko) 

slovenská verzia prednášky (preložila A. Stawinska)

Hodnotenie vybraných povlakov používaných na protikoróznu ochranu vysokotlakových plynovodov aplikovaných na povrch upravený klasicky a laserom
Pavol Šimko, eustream, a.s. 

Inline magnetická inšpekcia ropovodu z pohľadu RIS a podpory bezpečnej prevádzky
Helena Bánska, TRANSPETROL, a.s. 
Monitorovanie zosuvných území tranzitnej plynárenskej sústavy spoločnosti eustream, a.s.
Anton Zelenaj, eustream, a.s.