Prednášky z konferencie RS a IT v energetike

14. marca 2017
1. Blok konferencie
Úvodný príhovor
Ján KLEPÁČ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Urobiť LV sieť chytrou - SCADA a workoforce management
Andrej JURIS, Západoslovenská distribučná, a.s.
RS HPS Veľké Kapušany  a jeho funkcionality
Jaroslav MUCHA, esutream, a.s.
Kybernetická bezpečnosť technologických riadiacich systémov
Peter BENKO, eustream, a.s.

Fortinet Security Fabric - Bezpečnosť ICS/kritickej infreaštruktúry v digitálnom svete
Peter KOČÍK,FORTINET

Nový dispečing pre vodné elektrárne
Štefan TRUSINA, Slovenské lektrárne, a.s.

Kompletná renovácia riadiaceho systému PVE Čierny Váh
Štefan STAROSTA, Slovenské elektrárne, a.s.

2. Blok konferencie
Štandardizácia riadiacich systémov v NAFTA a.s.
Marián HVOLKA, NAFTA a.s.
Kybernetická bezpečnosť SCADA systémú
Tomáš LÍN, SCADA Servis s.r.o.

Skúsenosti so zavádzaním inteligentného meracieho systému
Milan VALJAŠEK, Stanislav Kovalčík, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 

Simulačný SW v Eustream: Aký je vhodnejší krabicový alebo na zákazku?
Ján HORNÍK, eustream, a.s.
GIS podpora pri automatizácii a kabelizácii distribučnej sústavy
Juraj JURČIŠIN, Východoslovenská distribučná, a.s.
3. Blok konferencie 
Sofware iMPROVE iT! po zvýšení efektivity eneregetických provozú
Petr ZIMA, SCADA Servis s.r.o.
Mobilné riešenie SAP pre údržbu jadrových elektrární
Ján NÉMET, Slovenské elektrárne, a.s. 
ISU - Informačný systém údržby v NAFTA a.s.
Pavol HABALA, NAFTA a.s. 
Nový model predaja kapacít eustream, a.s. cez Európske aukčné platformy
Michal BRIATKA, eustream, a.s.- Zuzana PALŠOVIČOVÁ, YMS, a.s. 
Vybrané IT riešenia sféra, a.s. pre energetiku
Martin HOLIŠ, sféra, a.s. 
15. marca 2017 
4. Blok konferencie 
Využitie nových technológií typu IoT v energetike
Marián DOLEŽÁLEK, Macro Components , s.r.o. 
Projekt "Komplexný IS" - celkové predstavenie a zhodnotenie projektu
Miroslav MAJERČÍK, SPP - distribúcia, a.s. 
Vybudovanie novej infraštruktúry - LAN/WAN, ústredňa/CC, doména/lokálna podpora/ správa užívateľov
Jaroslav BACIGÁL, SPP-distribúcia, a.s. 
Systém Billien7 - náhrada SAP ISU a Distribučného informačného systému
Vladimír ONDRO - Ján SÝKORA, SPP-disstribúcia, a.s. 
5. Blok konferencie
Prechod od pôvodného systému GIS (SPP) k novému GIS PDS (SPP)
Milan ČERVEŇ - Ján FURUCZ, SPP-distribúcia, a.s.
Riadiace systémy SPP-distribúcia, a.s. - zmeny za posledné tri roky
Peter KINDL, SPP- distribúcia, a.s.
Dopady Unbundlingu na poskytovateľa IT služieb
Ľudovít HOLBÍK, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.