Prednášky z workshopu "Rozvoj CNG na Slovensku v rokoch 2015 - 2019"

Stratégia SPP CNG s.r.o. na roky 2015 - 2019
Ľubomír BLAŠKO, SPP CNG s.r.o.
Skúsenosti SAD Zvolen s používaním CNG autobusov
Milan ZÁRECKÝ SAD Zvolen, a.s.- Miroslav SNOPKO, DPM Banská Bystrica, a.s. 
Ťažká nákladná doprava (ťahače) s pohonom CNG
Miroslav KOLLÁR, Yusen Logistics (Czech) s.r.o. - o.z. Slovakia
Skúsenosti z používania firemnej flotily CNG vozidiel
Juraj LUNTER, Alfa Bio s.r.o.
Projekt CNG v Českej pošte
Jan KUBÁSEK, Česká pošta, a.s. (ČR)