Prednášky_JK_2015

1. BLOK - Aktuálny vývoj v plynárenskom odvetví
Svetový plynárenský kongres, jún 2015 Paríž a vývoj na Slovensku
Ján KLEPÁČ, SPNZ
Pohľad Slovenska na výzvy Európskej energetickej únie
Ján PETROVIČ, MH SR

Prepojenie veľkoobchodných trhov so zemným plynom v krajinách strednej Európy
Gottfried STEINER, Central European Gas Hub AG

Geopolitické vplyvy na vývoj v preprave plynu
Rastislav ŇUKOVIČ, eustream, a.s.

Nové infraštruktúrne projekty v podzemnom uskladňovaní plynu
Martin BARTOŠOVIČ, NAFTA a.s.

2. BLOK - Zhodnotenie triénia 2012 - 2015, vystúpenie predsedov prac. komisií
Správa o činnosti pracovných komisií - predseda TKV PK SPNZ
Vladimír POTOČNÝ, eustream, a.s.
PK 1 - Prieskum a ťažba (WOC 1 IGU)
Jozef LEVOČA, NAFTA a.s.

PK 2 - Skladovanie plynu (WOC 2 IGU)
Ladislav GORYL, NAFTA a.s.
   - Vladimír LORENC, NAFTA a.s.
   - Ján BEŇO, NAFTA a.s.
   - Roman ZAVADA, NAFTA, a.s.

PK 3 - Preprava plynu (WOC 3 IGU)
Peter TÓTH, eustream, a.s.
PK 4 - Distribúcia plynu (WOC 4 IGU)
Peter DEMEČ, SPP - distribúcia, a.s.
PK B Stratégia, ekonomika a regulácia (PGC B IGU)
Milan SEDLÁČEK, eustream, a.s.

PK C - Gas Advocacy (PGC C IGU)
Ján KLEPÁČ, SPNZ

NPK 11 - Protikorózna ochrana (CEOCOR)
Róbert REPČÍK, eustream, a.s.

NK 12 - Technika a prevádzka
        - Bezpečnosť a spoľahlivosť (MARCOGAZ)
          Peter SOUKUP, eustream, a.s.
        - Technické pravidlá plyn
          Ivan SETNICKÝ, SPP - distribúcia, a.s.