Prevádzková spoľahlivosť...

Kolokvium "Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť potrubných systémov SR - plyn, ropa" sa tento rok uskutoční v dňoch 25. - 26. mája 2016 v hoteli Holiday Inn v Žilina.

 program kolokvia

 prihláška na kolokvium

Tešíme sa na Vašu účasť!