Prezident Andrej Kiska prijal top manažérov slovenského a naftového priemyslu

Pri príležitosti 160. výročia plynárenstva na Slovensku prijal 9. novembra t. r. prezident republiky Andrej Kiska top manažérov slovenského plynárenského a naftového priemyslu a predstaviteľov Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).

Na stretnutí sa, okrem iného, konštatovalo, že Slovensko je síce malou krajinou, ale slovenské plynárenstvo sa nestráca ani v medzinárodnom kontexte. Jeho prepravná sieť patrí k najväčším v Európe a so skladovacou kapacitou v objeme viac ako 3,2 mld. kubických metrov patrí krajine, v prepočte na spotrebu zemného plynu, druhá priečka v Európe. Podiel zemného plynu v energetickom mixe kolíše v posledných rokoch od 23 do 27 percent.

Pán prezident sa zaujímal najmä o vývoj situácie okolo výstavby plynovodu Nord Stream 2, Turkisch Stream a plynovodov na juhu Európy. Jeho otázky tiež smerovali k problematike budovania energetickej únie, bezpečnosti zásobovania energiou, ale aj tvorbe cien zemného plynu, domácej ťažby ropy a zemného plynu a kapacite zásobníkov zemného plynu. V súvislosti s domácou distribučnou sieťou sa zaujímal o možnosti jej prípadného rozšírenia do oblastí, ktoré ešte nemajú prístup k zemnému plynu, ako aj o problematiku údržby tejto siete.

Zástupcovia plynárenstva v nadväznosti na fakt, že Slovensko je druhou najviac plynofikovanou krajinou Európy poukázali na to, že sa nedostatočne využíva tento potenciál spolu s prednosťami, ktoré má zemný plyn. Jeho spaľovanie má totiž najmenší dosah na životné prostredie spomedzi fosílnych palív.  Napriek tomu je legislatíva EÚ aj na Slovensku, postavená tak, že uprednostňuje biomasu, ktorej škodlivosť na zdravie je už preukázaná. Požiadali preto prezidenta A. Kisku o podporu ich budúcich legislatívnych návrhov v tejto oblasti.

Na záver stretnutia zástupcovia slovenského a naftového priemyslu na Slovensku poďakovali prezidentovi za jeho osobnú angažovanosť v prospech plynárenskej infraštruktúry, zvyšujúcej bezpečnosť zásobovania Slovenska i strednej Európy zemným plynom.

Ľudmila Buláková, SLOVGAS