Snem SPNZ

Dňa 5.10.2018 sa v Hornom Smokovci konal IX. riadny Snem SPNZ, na ktorom sa volili aj noví členovia Rady SPNZ a Revíznej komisie SPNZ pre triénium 2018-2021.

Prezidentom zväzu na ďalšie triénium zostáva Ing. Tomáš Malatinský, MBA.

Snem vzal na vedomie aj návrh na čestných členov SPNZ: Ing. Danu Vaňkovú, Ing. Pavla Janočka, Ing. Jána Klepáča, MGBM, Ing. Stanislava Vodu, Ing. Ladislava Štěpána, Ing. Vladimíra Potočného, MENg., PhD., Ing. Milana Mindeka.

Hlasovanie  na IX. riadnom Sneme v Hornom Smokovci
 
Noví čestní členovia SPNZ