SPNZ a NVAS podpísali Memorandum

Dňa 11. novembra 2020 podpísal Slovenský plynárenský  a naftový zväz  Memorandum o vzájomnej spolupráci s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS). Dohoda by mala prispieť k napĺňaniu cieľov v oblasti zavádzania vodíkových technológií na báze čistého a nízkouhlíkového vodíka do hospodárstva SR.

Prezident SPNZ T. Malatinský a prezident NVAS P. Hegeduš pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci 

Cieľom Memoranda je výmena informácii, identifikovanie možných bariér rozvoja vodíka  a s nimi súvisiaca spolupráca pri tvorbe a pripomienkovaní legislatívy. V prípade vzájomnej dohody budú obaja partneri spolupracovať na konkrétnych pilotných projektoch prepravy, distribúcie a skladovania vodíka.

Viac sa dozviete na slovgas.sk