Konferencia Trh s plynom

Takmer 120 účastníkov sa zúčastnilo na konferencii "Trh s plynom", ktorá sa konala 4. marca 2014
v Bratislave.

Na konferencii odzneli príspevky obchodníkov s plynom nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska
a Belgicka.


Program bol rozdelený do troch blokov:

- Obchod so zemným plynom na Slovensku
- Moderovaná diskusia (diskusiu viedol Blahoslav Němeček)
- Obchod so zemným plynom v Európe.