Význam CNG a LNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike

Zemný plyn dokáže vyčistiť planétu
Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Predstavenie projektu fueLCNG
Peter Mozolák, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu s vozidlami na pohon CNG
Ľubor Rovnaník, T+T, a.s.
CNG v ťažkej nákladnej doprave
Yusen Logistic 
Skúsenosti s používaním úžitkových vozidiel na CNG vo firemnej flotile
Juraj Lunter, ALFA BIO, s.r.o.
Monitoring osobných a nákladných vozidiel na CNG
Tomáš Brokeš, KomTes SK s.r.o.
FORMULA NA CNG - Spaľovací motor na CNG (projekt študentov SjF STU)
Tomáš Liedl, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Iveco Natural Power - ekonomicky výhodná panuka pre čisté životné prostredie
Modely ŠKODA s alternatívnym pohonom na CNG
Mercedes - Benz Conecto CNG
Ivan Korda, Mercedes - Benz Slovakia, s.r.o.