Workshop 19.10.2017

19.10.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil workshop  spojený s výstavou vozidiel "Význam CNG a LNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike", na ktorom sa diskutovalo o využívaní CNG a LNG ako alternatívnom palive pre dopravu osobnými aj úžitkovými vozidlami.

Účastníkom bol predstavený aj projekt SPP "FueLCNG", ktorý má za cieľ rozvinúť infraštruktúru čerpacích staníc na Slovensku  a uviesť na trh nový typ ekologického paliva LNG pre  ťažkú a nákladnú dopravu.

Zaujímavosťou na workshope bola aj účasť študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí predstavili auditóriu formulu jazdiacu na pohon stačeným zemným plynom (CNG).