Podzemné uskladňovanie

 1973Začiatok uskladňovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch v Lábe
1977 -1. stavba- 200 mil. m3
1979- 2. stavba- 350mil. m3
1984- 3. stavba- 1 350 mil. m3
1988- Intenzifikácia 3. stavby - 1 550 mil. m3
1996- Rozvoj 1-3 stavby - 1 700 mil. m3
2003-7 - Optimalizácia PZZP -1 980 mil. m3
2008 - 1. etapa PZZP Gajary - báden - 2 130 mil. m3
2014- 2. – 3. etapa PZZP Gajary - báden - 2 480 mil. m3

 Obr. Podzemné uskladňovanie plynu

Podzemné uskladňovanie plynu

 Obr. PZZP Láb

PZZP Láb

 Spoločnosť NAFTA a.s.

– kľúčový skladovateľ zemného plynuv podzemných zásob. - kapacita 2,2 mld. m3

- skladovanie ZP v odťažených plynových a ropných ložiskách

- parametre zásobníkov:

Celkový pracovný objem :2,2mld. m3

Max. ťažobný výkon :26,5 mil. m3/ deň

Max. vtlačný výkon : 20,5mil.m3/ deň

 

 

Obr. Graf - skladovacia kapacita PZZP v SR

Skladovacia kapacita PZZP na Slovensku

 PZZP Láb

najvýznamnejší a najväčšískladovací objekt v SR

geologické umiestnenie:Viedenská panva (západné Slovensko)

typ: odťažené plynové a ropné ložiská

hĺbka: 342,5 m – 1800,0 m v závislosti od skladovacieho objektu

Súčasná skladovacia kapacita PZZP Láb = 2,13 mld. m3

 

 Obr. vývoj objemu pracovného vplynu

Vývoj objemu pracovného vplynu v PZZP Láb

 PZZP Gajary – báden

Navýši skladovaciu kapacituo cca 500 mil. m3 v troch etapách:

r. 2008- 1. etapa – začatie uskladňovania

r. 2011 – 2. etapa - plánované uvedenie do prevádzky

r. 2013 - 3. etapa – plánované uvedenie do prevádzky

  

Obr. umiestnenie PZZP na Záhorí

Umiestnenie PZZP na Záhorí

  

Obr. PZZP Gajary - báden

PZZP Gajary - báden

 

(zdroj NAFTA a.s.)

 

PZZP Pozagas/Láb

 

Fyzický uskladňovací uzol –prepojený s 3 nezávislými plynárenskými sieťami

Pracovný objem = 647 mil. m3

Vtlačný výkon = 6,85 mil. m3/deň

Ťažobný výkon = 6,85 mil. m3/deň

 

(zdroj POZAGAS a.s.)