História SPNZ

1919
■ Vznik Plynárenského a vodárenského združenia československého (PVS) v Prahe. Prvým
prezidentom PVS sa stal Ing. V. Vaigl

1929
■ Idea vytvorenia Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) na pôde vtedajšej francúzskej plynárenskej asociácie l´Union Syndicale de l´Industrie du Gas i za účasti čs. zástupcov z PSV

1931
■ Máj - ustanovenie dočasného výboru IGU za účasti delegátov z 23 krajín. Doc. Dr. Ing. Tomáš Keclík bol zvolený za dočasného viceprezidenta IGU.
■ Jún - I. medzinárodná plynárenská konferencia v Londýne, na ktorej bolo oficiálne založené IGU.

1938 - 45
■ Utlmenie zväzovej činnosti, organizovanie iba výročných valných zhromaždení

1945
■ Obnovenie činnosti PVS prvým valným zhromaždením po vojne v Prahe

1951
■ Administratívne ukončenie činnosti PVS a prevedenie časti aktivít do Plynárenskej spoločnosti ČSVTS.

1989
■ Obnovenie činnosti formou nezávislého odborného združenia, zvolanie ustanovujúceho zjazdu Československého plynárenského zväzu

1990
■ I. zjazd Československého plynárenského zväzu v Prahe.

1991
■ Prijatie ČSPZ do IGU ako zástupcu Česko-slovenskej federatívnej republiky

1992
■ II. zjazd Československého plynárenského a naftového zväzu v Bratislave, činnosť pobočiek ČSPNZ plynárenských závodov (za prezidenta bol zvolený Tomáš Tichý)

1993
■ Rozdelenie na dva národné zväzy - český a slovenský, vznik Slovenského plynárenského a naftového zväzu, potvrdenie kontinuálneho členstva
■ Prijatie SPNZ do IGU
Mimoriadny (ustanovujúci) zjazd SPNZ v Poprade


Na obrázku zľava: I. Discantiny, A. Demko, J. Prachár

 1994
■ I. riadny zjazd SPNZ v Bratislav
Účasť zástupcov SPNZ na 19. Svetovom plynárenskom kongrese v Miláne

1997
■ II. riadny zjazd SPNZ v Liptovskom Jáne
■ Účasť zástupcov a predstavenie expozície slovenského plynárenstva na 20. Svetovom plynárenskom kongrese v Kodani

2000
■ III. riadny Snem SPNZ v Bratislave
■ Účasť zástupcov na 21. Svetovom plynárenskom kongrese v Nice
■ SPNZ sa stáva členom DVGW podpisom členstva v Nice


Podpis dohody o vstupe SPNZ do DVGW v Nice - P. Janočko, 6. sprava W. Hauenherm, prezident DVGW 5. sprava

2001
■ Založenie 100 % dcérskej spoločnosti Slovenskej plynárenskej agentúry, s.r.o. na zabezpečovanie spoločných činností v plynárenstve

2003
■ IV. riadny Snem SPNZ v Bratislave
■ Účasť zástupcov SPNZ na 22. Svetovom plynárenskom kongrese v Tokiu

2006
■ V. riadny Snem SPNZ vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese
■ Účasť zástupcov SPNZ na 23. Svetovom plynárenskom kongrese v Amsterdame

2008
■ Stretnutie predstaviteľov SPNZ s eurokomisárom Jánom Figeľom na pôde Európskej komisie v Bruseli

Zľava: P. Janočko, J. Figeľ, J. Klepáč

2009
■ 1. oficiálne stretnutie predstaviteľov plynárenských zväzov krajín V4 v Bratislave


Stretnutie predstaviteľov plynárenských krajín V4 v Bratislava - A. Stawinska, M. Dobrut (Poľsko), P. Janočko, M. Kebrdle (ČR), G. Molnár (Maďarsko), J. Klepáč

■ VI. riadny snem SPNZ v Bratislave
■ Účasť zástupcov SPNZ na 24. Svetovom plynárenskom kongrese v Buenos Aires


V stánku v Argentíne

 


Návšteva prezidenta IGU Dr. Abdula Rahima Hashima
a veľvyslanca SR v Argentíne p. Pavla Šípka v stánku 

2012
VII. riadny Snem SPNZ v Hornom Smokovci
Účasť a vystúpenia zástupcov SPNZ na 25. Svetovom plynárenskom kongrese v Kuala Lumpur

2013
■ návšteva prezidenta IGU p. Jeroma Ferriera na Slovensku

Na sekretariáte SPNZ

 

Vystúpenie na Jesennej konferencii SPNZ

2015
■ VIII. riadny Snem SPNZ v Hornom Smokovci
■ Účasť a vystúpenia zástupcov SPNZ na 25. Svetovom plynárenskom kongrese v Paríži


Stánok Eustream - NAFTA (SPNZ) na WGC v Paríži 

 


Prezident IGU David C. Carroll na návšteve v slovenskom stánku

2016
■ Prezident IGU David C. Carroll navštívil Slovensko v apríli 2016

Na sekretariáte SPNZ Stretnutie predstaviteľov IGU a V4 Na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese

 2018

■ IX. riadny Snem SPNZ v Hornom Smokovci
■ Účasť a vystúpenia zástupcov SPNZ na 27. Svetovom plynárenskom kongrese vo Washingtone

Na fotografii Tomáš Matula (druhý sprava), Lukáš Karch (vľavo) a Vladimír Potočný (vpravo) zo spoločnosti Eustream a Ivan Weiss, ktorí sa na uvítacej recepcii stretli pri slovenskej vlajke aj s Rastislavom Ňukovičom, generálnym riaditeľom Eustreamu a výkonným riaditeľom SPNZ Jánom Klepáčom
     
 
      Prezidenti SPNZ
       1993 - 2000  Peter Bačo
                   2000 - 2015  Ing. Pavol Janočko
                            od októbra 2015  Ing. Tomáš Malatinský, MBA