Stanovy SPNZ

- posledné znenie Stanov bolo prijaté IX. Snemom SPNZ dňa 5. októbra 2018 a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.

PDF Stanovy SPNZ.pdf