Stanovy SPNZ

- posledné znenie Stanov bolo prijaté VIII. Snemom SPNZ dňa 2. októbra 2015 a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.

PDF Stanovy SPNZ.pdf