Domov Akcia Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku

Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku

Dátum

04.06.2024

Čas

8:30 - 12:00

Miesto

Bratislava, Kongresová sála Dunaj, budova SPP