Domov Akcia Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

Podľa § 5, ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy (AOP).

Aktualizačná odborná príprava sa uskutoční v dňoch 6. a 7. júna 2022 v Bratislave, v hoteli Saffron.

Účastníci dostanú po ukončení školenia potvrdenie o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy, podpísané garantom Ľ. Čačaným z MH SR (školenie sa nekončí skúškou).

Dátum

06. - 07.06.2022
Expired!

Miesto

Bratislava, hotel Saffron