Domov Akcia Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

Podľa § 5, ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy (AOP).

 

Organizačné pokyny     Prihláška

Dátum

06. - 07.11.2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Miesto

Bratislava, hotel Gate One

Miesto 2

Bratislava
Bratislava, Slovensko