Domov Akcia Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Konferencia má za cieľ v piatich paneloch predstaviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo na Slovensku i v Európe. Dôraz sa kladie na témy a oblasti, ktoré nebudú natoľko rezonovať na Jesennej konferencii SPNZ. Zameraná je na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá.

 

Hlavný partner konferencie:

Dátum

15. - 16.06.2023

Čas

Celý deň

Miesto

Žilina, Holiday Inn
Holiday Inn

Organizátor

SPNZ