Domov Akcia Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Konferencia má za cieľ v piatich paneloch predstaviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo na Slovensku i v Európe. Dôraz sa kladie na témy a oblasti, ktoré nebudú natoľko rezonovať na Jesennej konferencii SPNZ. Zameraná je na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá.

 

Hlavný partner konferencie:

Prednášky z konferencie
1. PANEL: Energetická bezpečnosť a strategické smerovanie plynárenstva
Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Peter Kučera, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Martin Schwarz, CZ BIOM
Tereza Navrátilová, Český plynárenský svaz
Juraj Sinay, Národná vodíková asociácia Slovenska
Artem Petrenko, Asociácia producentov plynu na Ukrajine
2. PANEL: Technické výzvy plynárenstva
Radovan Illith, SPP-distribúcia, a.s.
František Világi, Slovenská technická univerzita
František Šucha, eustream, a.s.
Carsten Stabenau, Westnetz
Peter Pilát, KET Žilinskej univerzity v Žiline
3. PANEL: Plynová mobilita v čase dekarbonizácie
Peter Mozolák, SPP CNG s.r.o.
Ľubor Rovňaník, T+T, s.r.o.
Pavol Kubala, BOSTA, s.r.o.
Radoslav Jonáš, Združenie pre výrobu a využitie biopalív
4. PANEL: Právne výzvy plynárenstva
Jana Valachovičová, NAFTA a.s.
Tomáš Siskovič, POLÁČEK&PARTNERS, s.r.o.
Jana Osadská, Pražská plynárenská distribuce
5. PANEL: Rozvoj biometánu v slovenských a českých podmienkach
Július Roth, SPP-distribúcia, a.s.
Erika Fečke-Gyongyová, Slovenská bioplynová asociácia
Ivan Junga, HUTIRA Slovakia, s.r.o.
Pavel Bureš, EFG Holding
Ilona PASKOVÁ, GasNet, s.r.o.

Dátum

15. - 16.06.2023
Expired!

Čas

Celý deň

Miesto

Žilina, Holiday Inn
Holiday Inn

Organizátor

SPNZ