Domov Akcia ODBORNÁ PRÍPRAVA na získanie vedomostí ku skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

ODBORNÁ PRÍPRAVA na získanie vedomostí ku skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

podľa vyhlášky MH SR č. 270/2012 Z.z.

Odborná príprava sa uskutoční v dňoch 6. – 8. júna 2022 v hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave

Skúška odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou sa uskutoční dňa 9. júna 2022 v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej 27 v Bratislave

Podmienkou je zaslanie vyplnenej žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (podľa § 4, ods.1 vyhlášky č. 270/2012 Z. z.) a zaradenie do termínu skúšky.

Dátum

06. - 08.06.2022
Expired!

Miesto

Bratislava, hotel Saffron

Miesto 2

Bratislava
Bratislava, Slovensko